Součástí systému je i sledování jízdního stylu řidiče. Jedná se o rozsáhlý a komplexní systém analýzy chování řidiče, který umožňuje porovnat chování jednotlivých řidičů a výrazně zefektivnit způsob využívání nákladních vozidel. Jízdní styl se vyhodnocuje na základě základních sledovaných parametrů, jako je Překročení EKO otáček, Jízda bez spotřeby PHM, Volnoběh, Tempomat, Jízda pod EKO otáčkami, Užití provozní brzdy, Počet brždění, Spotřeba tempomat vs. průměr, Překročení 85 km/h v tahu či Akcelerace. Každému parametru je možné nastavit kritéria a váhu. Na základě definice uživatele pak systém hodnotí, zda se jednalo o neúspornou, standardní nebo úspornou jízdu a navrhuje i odměnu v %. Data vycházejí z mnoha dalších sledovaných parametrů rozdělených do sekcí.

Přehled jízdy

Obsahuje informace o vozidle, řidiči a časovém ohraničení analýzy.

Provozní časy vozidla

Obsahuje informace o době jízdy a běhu motoru.

Provozní analýza chodu motoru

Obsahuje informace o Běhu motoru, Jízdě v EKO režimu, Překročení EKO otáček, Jízdu pod EKO otáčkami a Jízda bez spotřeby PHM, vše v časech, vzdálenostech a spotřebě PHM v absolutních a procentuálních hodnotách.

Využití tempomatu a údaje akceleračního pedálu

Obsahuje informace o jízdě s tempomatem, sešlápnutým akceleračním pedálem, sešlápnutým akceleračním pedálem na 100 %, konstantním akceleračním pedálem, a to vše v časech, vzdálenostech a spotřebě PHM v absolutních a procentuálních hodnotách.

Využití brzd

Obsahuje údaje o užití provozní brzdy a počet brzdění na 100 km.

Provoz a spotřeba PHM

Obsahuje analýzu a vyhodnocení údajů, jako jsou Spotřebované palivo celkem, Průměrná spotřeba paliva – celkově, Průměrná spotřeba paliva – celkově při nenulové rychlosti, Průměrná spotřeba paliva – tempomat, Spotřeba paliva – tempomat vůči průměrné spotřebě, Spotřeba paliva – volnoběh, Spotřeba paliva – nad EKO otáčkami, Celková ujetá vzdálenost, Celkové nastoupané km, Průměrné stoupání na 100 km, Překročení 85km/h v EKO – vzdálenost, Překročení 85 km/h v EKO – doba, Překročení 85km/h v EKO – %, Rozjezdy – celkem, Rozjezdy – četnost/100 km, Průměrná rychlost, Průměrné otáčky motoru v EKO

Ostatní údaje jízdy

Obsahuje analýzu předvídavosti řidiče s údaji Maximálně dosažené rychlosti, Maximálně dosažených otáček motoru a Předvídavosti řidiče.

Analýza stylu jízdy

Obsahuje údaje, jako jsou Celková průměrná spotřeba s tempomatem, Průměrná rychlost jízdy za celkovou dobu, Průměrná rychlost jízdy za dobu nenulové rychlosti, Doba stání vozidla s motorem v chodu převyšující 5 minut, Průměrná rychlost jízdy s tempomatem a Počet uvedení vozidla do klidu (zastavení) na 100 km.

Ostatní údaje jízdy

Obsahuje analýzu předvídavosti řidiče s údaji Maximálně dosažené rychlosti, Maximálně dosažených otáček motoru a Předvídavosti řidiče.

Analýza stylu jízdy

Obsahuje údaje, jako jsou Celková průměrná spotřeba s tempomatem, Průměrná rychlost jízdy za celkovou dobu, Průměrná rychlost jízdy za dobu nenulové rychlosti, Doba stání vozidla s motorem v chodu převyšující 5 minut, Průměrná rychlost jízdy s tempomatem a Počet uvedení vozidla do klidu (zastavení) na 100 km.