Kontejnery

Zajímá vás, kam se ztratil váš balík, kde se zasekl váš lodní kontejner nebo sledovaný železniční vagón? Díky našemu sledovacímu systému budete mít nejen absolutní přehled, kde se sledovaný kontejner nebo zásilka nachází, ale navíc vám ještě pohlídá vnější vlivy, které na přepravované zboží působí (např. teplota nebo otřesy).

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Bez dobíjení až půl roku

Kontejnery jsou specifickým řešením bez možnosti napájení GPS jednotky, a proto je nutné, aby měla dostatečnou baterii a nevyžadovala časté dobíjení. V systému jsou potom kontejnery evidovány jako specifický druh vozidla.

Kontejner stejně jako jiné zařízení zasílá svoji polohu pouze v definovaných intervalech nebo při aktivaci předem specifikované události, jako je otevření dveří, náraz, násilné vniknutí do kontejneru.

 

Vyšší efektivita práce

Polohy kontejnerů jsou v určených intervalech zobrazovány do mapových podkladů. Díky tomu vždy víte, kde se kontejnery nachází a můžete optimalizovat přejezdové vzdálenosti.