Kontejnery

Zajímá vás, kam se ztratil váš balík, kde se zasekl váš lodní kontejner nebo sledovaný železniční vagón? Díky našemu sledovacímu systému budete mít nejen absolutní přehled, kde se sledovaný kontejner nebo zásilka nachází, ale navíc vám ještě pohlídá vnější vlivy, které na přepravované zboží působí (např. teplota nebo otřesy).

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Bez dobíjení téměř tři roky

Kontejnery jsou specifickým řešením bez možnosti napájení GPS jednotky, a proto je nutné, aby měla dostatečnou baterii a nevyžadovala časté dobíjení. V systému jsou potom kontejnery evidovány jako specifický druh vozidla.

Kontejner stejně jako jiné zařízení zasílá svoji polohu pouze v definovaných intervalech nebo při aktivaci předem specifikované události, jako je otevření dveří, náraz, násilné vniknutí do kontejneru.

 

Vyšší efektivita práce

Polohy kontejnerů jsou v určených intervalech zobrazovány do mapových podkladů. Díky tomu vždy víte, kde se kontejnery nachází a můžete optimalizovat přejezdové vzdálenosti.

Aktivní sledováni kontejnerů

Pro sledování kontejnerů jsou využívány dvě základní metody sledování. První z nich je aktivní sledování kontejnerů, kde je na kontejneru naistalována GPS jednotka a kontejner tak posílá svoji polohu v definovaném časovém intervalu, na příklad 1x za den. Jelikož kontejner ale nemá vlastní napájení, je nutné zajistit napájení pro GPS jednotku. GPS jednotka má vlastní zdroj napájení (akumulátor). Jeho kapacita je však omezena. O tom, jak bude kapacita baterie využita rozhodují 2 základní parametry. První z nich je požadovaný interval sledování polohy a druhý je období, po které nebude nutné GPS jednotku nabíjet. Na základě těchto dvou parametrů se rozhodne o typu jednotky a způsobu napájení. Bude velký rozdíl, pokud bude potřeba sledovat polohu kontejneru každých 10 minut anebo stačí tato informaci 1 krát za den. V případě intenzivního sledování, typicky méně než den, bude nutné dodat externí napájení, například malým solárním panelem umístěným na kontejneru.

V případě delšího intervalu sledování polohy kontejneru pak nabízíme speciální kontejnerové jednotky, které umožnují odeslat na jednu vloženou baterii asi 1.000 lokalizací. Pokud by lokalizace polohy probíhala jeden krát za den, bude výdrž baterie necelé tři roky. Poté se musí jednotka demontovat a baterie vyměnit. Použitou speciální baterii nelze dobíjet. Službu výměny baterie zajistí dodavatel v rámci dodaných služeb.
Dalším příslušenstvím pro tuto kompaktní GPS jednotku (78 x 63 x 28 mm) jsou bezdrátové čipy, které dokáží sledovat například teplotu, vlhkost nebo úroveň osvětlení, které se využívá pro identifikaci otevření či zavření kontejneru. Dále má voděodolná (IP67) GPS jednotka alarmové stavy pro pokus o odstranění z kontejneru, či akcelerační čidlo pro případ nárazu kontejneru. Událost může být oznámena opuštěním oblasti či detekcí pohybu.

Výhodou aktivního sledování kontejneru je, že má instalovanou vlastní GPS jednotku a není vázán na žádné další technologie. Je naprosto autonomní a poloha se potom zobrazuje v systému T-Cars Fleet Management stejně jako u ostatních vozidel. Je tedy plně kompatibilní se systémem sledování vozidel.

Pasivní sledováni kontejnerů

Vedle montáže GPS jednotky na kontejner je možné ještě polohu zjišťovat pasivně. Na kontejner je umístěna aktivní identifikační čip se záložní baterií na 5-10 let, podle provedení, která se automaticky identifikuje s vozidlem, nebo stacionárním snímačem v jejím dosahu. Poloha je tedy definována vozidlem, které daný kontejner převáží na místo kde jej zanechá. V systému je potom zobrazena poslední poloha vozidla, kdy měl uvedený kontejner spárovaný s vlastní GPS jednotkou. Při využití stacionárních objektů, například brána vjezdu do areálu, kdy při průjezdu je kontejner identifikován stejně jako v případě vozidela. Jeho poloha je dána definicí dané oblasti, kde se nachází stacionární jednotka pro čtení čipů. Pro správnou funkčnost takového systému, je potom nutné vybavit všechna vozidla, která mohou kontejner odvézt, GPS jednotkami s funkcí čtení bezkontaktních čipů.

Hybridní sledováni kontejnerů

Kombinací obou výše uvedených řešení je potom systém, kdy každý kontejner je osazený GPS jednotkou a zároveň identifikačním čipem. Tímto způsobem je docíleno sledování polohy kontejneru nejen na místě, ale i v jízdě a je možné zjišťovat, které vozidlo, kdy a kam kontejner odvezlo. Záleží vždy na požadavku zákazníka, jaký z uvedených modelů a v jaké konfiguraci zvolí.