Návěsy

Může se to stát každému. Externí řidič zaparkuje návěs nebo kontejner na nesprávném místě a vy jej pak můžete hledat v celém areálu zákazníka, jak dlouho chcete. Rádi byste si tento zbytečný čas ušetřili? Máme pro vás unikátní řešení.

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Protože návěsy nemají vlastní napájení, je jednotka instalována vždy tak, že se po připojení návěsu k tahači napojí do systému. Jak?

K dispozici jsou dvě základní řešení:

Návěsy s vlastní GPS

V případě, že návěs bude mít vlastní GPS, je sledován v systému jako každé jiné vozidlo. Bude pro něj vytvořena reálná kniha jízd a bude sledován i na mapovém podkladu stejně jako tahač, ke kterému je návěs připojen. GPS návěsu se zahájením jízdy automaticky identifikuje.

Návěsy bez vlastní GPS

V tomto případě nebude návěs vytvářet svoji vlastní knihu jízd, ale bude identifikován připojením se k tahači a zahájením jízdy tahače. Ta bude zároveň i jízdou tohoto návěsu.