Návěsy

Může se to stát každému. Externí řidič zaparkuje návěs nebo kontejner na nesprávném místě a vy jej pak můžete hledat v celém areálu zákazníka, jak dlouho chcete. Rádi byste si tento zbytečný čas ušetřili? Máme pro vás unikátní řešení.

Kompletní evidence vozidel a elektronická kniha jízd

 

VŠE O T-CARS FLEET MANAGEMENT

Protože návěsy nemají vlastní napájení, je jednotka instalována vždy tak, že se po připojení návěsu k tahači napojí do systému. Jak?

K dispozici jsou dvě základní řešení:

Návěsy s vlastní GPS

V případě, že návěs bude mít vlastní GPS, je sledován v systému jako každé jiné vozidlo. Bude pro něj vytvořena reálná kniha jízd a bude sledován i na mapovém podkladu stejně jako tahač, ke kterému je návěs připojen. GPS návěsu se zahájením jízdy automaticky identifikuje.

Návěsy bez vlastní GPS

V tomto případě nebude návěs vytvářet svoji vlastní knihu jízd, ale bude identifikován připojením se k tahači a zahájením jízdy tahače. Ta bude zároveň i jízdou tohoto návěsu.

Sledování návěsů

Aktivní sledování návěsů

Pro sledování návěsů jsou využívány dvě základní metody sledování. První z nich je aktivní sledování, kde je v návěsu naistalována GPS jednotka a návěs tak posílá svoji polohu v definovaném časovém intervalu. Časový interval je možné nastavit na různé intervaly v době, kdy je návěs v pohybu a kdy stojí. Aktivní sledování polohy má jednu výhodu a to naprostou nezávislost na tahači, kterým je návěs tažen.  Jelikož návěs ale nemá většinou vlastní napájení, je nutné zajistit napájení pro GPS jednotku. GPS jednotka má vlastní zdroj napájení (akumulátor). Jeho kapacita je však omezena. Jakmile je návěs připojen k tahači a jeho elektrické soustavě, je dobíjen i interní akumulátor GPS jednotky.

Dalším příslušenstvím pro GPS jednotku jsou bezdrátové čipy, které dokáží sledovat například teplotu, vlhkost nebo úroveň osvětlení, které se využívá pro identifikaci otevření či zavření návěsu. Dále má GPS jednotka alarmové stavy pro pokus o odstranění z návěsu, či akcelerační čidlo pro případ nárazu návěsu. Událost může být oznámena i opuštěním oblasti či detekcí pohybu.

Výhodou aktivního sledování návěsu je, že má instalovanou vlastní GPS jednotku a není vázán na žádné další technologie. Je naprosto autonomní a poloha se potom zobrazuje v systému T-Cars Fleet Management stejně jako u ostatních vozidel. Je tedy plně kompatibilní se systémem sledování vozidel.

Pasivní sledování návěsů

Vedle montáže GPS jednotky do návěsu je možné ještě polohu zjišťovat pasivně. V návěsu je umístěn aktivní identifikační čip se záložní baterií na 5-10 let, podle provedení, který se automaticky identifikuje s tahačem, nebo stacionárním snímačem v jeho dosahu. Poloha je tedy definována vozidlem, které daný návěs táhne na místo kde jej zanechá. V systému je potom zobrazena poslední poloha vozidla, kdy měl uvedený návěs spárovaný s vlastní GPS jednotkou. Při využití stacionárních objektů, například brána vjezdu do areálu, kdy při průjezdu je návěs identifikován stejně jako v případě vozidla. Jeho poloha je dána definicí dané oblasti, kde se nachází stacionární jednotka pro čtení čipů. Pro správnou funkčnost takového systému, je potom nutné vybavit všechna vozidla, která mohou návěs táhnout, GPS jednotkami s funkcí čtení bezkontaktních čipů. Výhodou této technologie je nižší cena a možnost sledovat v systému T-Cars Fleet Management jaké návěsy, který tahač převážel a kdy a kde je připojil a zanechal. Sledovaná poloha návěsu je tak definována poslední známou polohou tahače, který byl v kontaktu s návěsem.

Hybridní sledování návěsů

Někdy je požadováno, aby byl návěs sledován samostatně a zároveň, aby byla známá informace, který tahač návěs vezl. Kombinací obou výše uvedených řešení je potom systém, kdy je každý návěs osazený GPS jednotkou a zároveň identifikačním čipem. Tímto způsobem je docíleno sledování polohy návěsu nejen na místě, ale i v jízdě a je možné zjišťovat, které vozidlo, kdy a kam návěs odvezlo. Záleží vždy na požadavku zákazníka, jaký z uvedených modelů a v jaké konfiguraci zvolí.