Jednou ze základních vlastností systému je práce s analýzou spotřeby pohonných hmot či elektrické energie. Na úrovni vozidla jsou nastaveny parametry využívaného pohonu vozidla

 • Benzin
 • Nafta
 • CNG
 • LPG
 • Elektřina

Systém dokáže sledovat ve vozidle i dvě pohonné látky odděleně. Znamená to tedy, že pokud je vozidlo vybaveno například pohonem na CNG a Benzin, jsou sledovány obě komodity odděleně. GPS jednotka identifikuje, jestli v daném okamžiku jede vozidlo na jeden nebo druhý typ paliva. Tímto způsobem potom dokáže systém vypočítat i spotřebu v jízdě na jednotlivé druhy paliva. Zároveň je vizualizován stav pohonných hmot v obou nádržích. Trendem poslední doby je i využívání plug-in hybridních vozidel v kombinaci elektrického a spalovacího motoru. I tato vozidla je možné monitorovat a sledovat nejen stav paliva v nádrži standardních pohonných hmot, ale i stav baterie a spotřebu elektrické energie. Samostatnou kapitolou je sledování spotřeby čistě elektrických vozidel, kde je opět možné sledovat zůstatek energie v bateriích a spotřebu vozidla.

Analýza spotřeby PHM

Spotřeba PHM vozidla je sledována na základě několika metod.

 • skutečná spotřeba paliva, která byla spotřebována v motoru vozidla na základě dat ze sběrnice vozidla
 • hodnota stavu paliva v nádržích a rozdíly mezi počátečním a koncovým stavem na základě dat ze sběrnice vozidla
 • hodnota stavu paliva v nádržích a rozdíly mezi počátečním a koncovým stavem na základě dat z přídavných kapacitních či tlakových palivoměrů (nákladní vozidla, stavební a lesní stroje)
 • skutečně nakoupené množství paliva na základě vložených nebo importovaných nákupů pohonných hmot

Spotřeba PHM se následně porovnává s deklarovanou nebo normovanou spotřebou vozidla.

Sledování náhlých úbytků paliva

Náhlý úbytek paliva indikuje nestandardní stav PHM, kdy dojde ve velmi krátkém čase ke snížení PHM v nádrži. V případě připojení GPS jednotky na sběrnici vozidla bude tato informace sledována po nastartování vozidla, kdy se provede kontrola mezi stavem PHM před ukončením jízdy a stavem PHM při zahájení jízdy. V případě, že je indikován pokles PHM v nádrži, je tento stav indikován událostí NÁHLÝ POKLES PALIVA. V případech, že není k dispozici u vozidla sběrnice FMS (starší vozidla) nebo je požadována kontrola náhlého poklesu paliva v nádrži v reálném čase, je nutné do vozidla namontovat palivovou sondu. Tato zajistí sběr dat i při vypnutém motoru, což na sběrnici FMS není možné.

 

Analýza podzřelých stavů

Systém automatizovaně analyzuje stavy PHM v nádržích vozidel a průměrné spotřeby. Výsledkem jsou potom následující analýzy, které mohou indikovat problém s PHM

 • Odchylky od normy spotřeby – analyzuje odchylku mezi normovanou spotřebou a skutečností. Velké rozdíly indikují problém s vozidlem, stylem jízdy řidiče případně zneužíváním PHM vozidla.
 • Odchylky průměrné spotřeby mezi tankováním – analyzuje se rozdíl mezi dlouhodobou spotřebou a spotřebou PHM mezi 2 tankováními. Odchylka by se měla pohybovat +-10%. Při větší odchylce je vhodné věnovat pozornost jízdám mezi uvedenými tankováními.
 • Překročení objemu nádrže při tankování – analyzuje se objem zakoupeného paliva tak, že se sleduje, jestli součet PHM v nádrži v době tankování a nakoupené PHM nepřekročí definovaný objem nádrže. V případě, že překračuje o více než 20%, je vhodné těmto tankováním věnovat pozornost.
 • Překročení dojezdové vzdálenosti mezi tankováním – analyzuje se skutečnost, že podle normované spotřeby je možné ujet s vozidle určitou maximální vzdálenost, ale realita mezi tankováním byla větší. V případě překročení o více než 20% analýza indikuje, že pravděpodobně došlo k tankování mimo systém a je vhodné věnovat těmto jízdám pozornost.
 • Porovnání skutečného a deklarovaného tankování – analyzuje se informace z měření PHM vozidla s informacemi o nákupu PHM.