Snížení nákladů až o 30 %

Jak to funguje?

 • Sníží se počet jízd, a tím i ujetá vzdálenost.

 • Automaticky dojde ke snížení nákladů na PHM.

 • Nižší nájezd vozidel vede k úspoře nákladů na servis vozidel.

 • Důsledkem sledování jízdního stylu řidiče je nižší spotřeba, a tím i náklady na PHM.

 • Výrazně se zvýší vykazování soukromých jízd (pokud jsou vykazovány).

 • Nasazení systému zajišťuje snížení nákladů na havarijní pojištění vozidla až o 10 %.

 • Vyplněním manuální knihy jízd stráví zaměstnanec průměrně 1 hodinu za měsíc. Při průměrné mzdě se jedná o náklad přes 300 Kč. Jen tato jedna položka dvojnásobně pokryje náklady na provoz systému T-Cars Fleet Management.

Optimalizace procesů a chování zaměstnanců

Jaké úspory není možné kvantifikovat?

 • Tím, že zaměstnanec v pracovní době ujede méně jízd, může svůj produktivní čas věnovat práci ve společnosti.

 • Nasazením systému T-Cars Fleet Management se optimalizují procesy kolem správy vozového parku. V oblasti dopravy se výrazně redukuje administrativa. Mnoho analýz nemusí nikdo vytvářet, jsou již v systému, který je autonomně zasílá definovaným uživatelům.

 • Jelikož má vozidlo při stejné době využití nižší nájezd km, bude v případě prodeje jeho cena vyšší. Nedojde tak ke znatelné ztrátě z kupní ceny.

 • Pokud je však firemní strategie obměny vozidel postavena na ujeté vzdálenosti, bude délka obnovy delší, tedy i náklady na investice budou nižší.

 • V systému T-Cars Fleet Management je mnoho analýz a některé z nich se zabývají analýzou využitelnosti vozidel. Tyto analýzy vám umožní rozkrýt využití vašeho vozového parku a případnou optimalizací i snížit velikost vozového parku, a tím i snížit provozní náklady na nevyužívaná vozidla.

 • Dopad nasazení systému je výrazně širší a každá společnost má své představy. Nicméně globálně lze konstatovat, že nasazení systému T-Cars Fleet Management má pozitivní vliv na chování zaměstnanců ke svěřenému majetku v oblasti vozových parků.