Popis služby t-cars TachoWeb

Služba stahování údajů z tachografuŘešení T-Cars TachoWeb je velkým pokrokem ve stahování datových souborů tachografů ve vozidlech. Řešení je snadno ovladatelné a nevyžaduje žádnou složitou instalaci softwaru. Vše je přístupné prostřednictvím webové aplikace T-Cars Fleet Management. Nyní můžete stahovat soubory tachografů z libovolného místa a z libovolného počítače s přístupem na internet.

WEBOVÝ PŘÍSTUP

Přistupujte a stahujte soubory tachografů celé své flotily z jediného rozhraní založeného na webovém prohlížeči. Kompatibilní s prohlížeči na všech platformách, nevyžaduje žádnou instalaci ani další zásuvné moduly.

ROZVRHY

Jakmile si v objednávkovém formuláři služby T-Cars TachoWeb stanovíte plán, vybrané soubory tachografu se stáhnou automaticky. Data se budou stahovat každé definované období, například jednou týdně, jednou měsíčně atd.

ZABEZPEČENÉ UKLÁDÁNÍ SOUBORŮ TACHOGRAFU

Data jsou uložena na zabezpečeném serveru a mohou k nim přistupovat pouze oprávnění uživatelé. Nemusíte se bát, že dojde ke ztrátě některého ze stažených souborů, a budete si ho muset znovu stáhnout z tachografu.

ŽÁDNÝ SLOŽITÝ LICENČNÍ SYSTÉM

Nyní můžete toto řešení začít využívat opravdu rychle, protože veškeré licence jsou zahrnuty v objednaném měsíčním paušálu. Po objednání služby stačí otevřít stránky aplikace T-Cars Fleet Management a data z Vašich tachografů budou uložena v sekci Dokumenty jednotlivých vozidel. Zde si je můžete stáhnout a začít pracovat.

PODPORA VÍCE FORMÁTŮ

Podporujeme nejen standardní příponu souboru DDD, ale také španělské formáty souborů TGD a francouzské V1B, C1B. Jednoduše nastavíte požadovaný formát v objednávkovém formuláři. Vše ostatní již zařídíme my. Podporované tachografy jsou například Siemens VDO – DTCO1381, verze 1.3a. 1.4 a vyšší a Stoneridge SE5000, verze 7.1 a vyšší. V případě jiných tachografů si ověřte před objednáním jejich kompatibilitu se systémem T-Cars TachoWeb.

KOMPLETNÍ SLUŽBA

Systém T-Cars TachoWeb je dodáván vždy jako kompletní služba pro zákazníky. Zákazník si na objednávkovém formuláři objedná tuto službu na jednotlivá vybraná vozidla a zvolí parametry služby, jako jsou například formát souboru či interval stahování dat. O více se již nemusí starat a data budou vždy čekat v systému T-Cars Fleet Management u jednotlivých vozidel.

NUTNÁ SOUČINNOST NA STRANĚ ZÁKAZNÍKA

Systém T-Cars TachoWeb je dodáván jako služba, nicméně je nutná součinnost se zákazníkem. Pro úspěšné stažení dat z tachografu je nutné v době stažení autorizovat tuto činnost. Tato autorizace se provádí prostřednictvím Firemní tachografové karty. Zákazník má 2 možnosti.

  1. Služba stahování údajů z tachografuFiremní karta je zapůjčena po dobu dodávky služby na základě zápůjčního protokolu a je připojena k T-Cars TachoWeb serveru pro autorizace stažení dat z tachografu v zabezpečeném datovém centru. Tato varianta je pro uživatele nejvýhodnější z pohledu bezstarostného provozu a garancí bezpečnosti.
  2. V případě, že by zákazník neumožnil zapůjčení Firemní karty po dobu dodávané služby, bude nutné na vybraném počítači zákazníka naistalovat trvale běžící službu, která zajistí autorizaci stažení dat. Tento počítač musí být trvale zapnutý a připojený k internetu. Navíc musí být trvale k tomuto počítači připojena čtečka karet a vložena Firemní karta. Toto řešení vyžaduje od zákazníka udržování počítače trvale v provozu a to včetně připojené Firemní karty.

INSTALACE VE VOZIDLE

Systém T-Cars TachoWeb bude fungovat pouze u vozidel, kde je instalována GPS jednotka podporující vzdálené stahování dat z tachografu. Tato GPS jednotka musí být odborně připojena ke kompatibilnímu tachografu. Před objednáním služby T-Cars TachoWeb si ověřte, zda GPS jednotka a Tachograf splňují tyto podmínky.

DALŠÍ INFORMACE

Pro získání dalších informací k možnosti služby T-Cars TachoWeb se prosím obraťte na obchodní oddělení, kde Vám rádi poradí a nabídnou vhodné řešení.